PDA

View Full Version : Giới thiệu một số Tài liệu về thi công của PGS. LÊ KIỀU


 1. Quyển 1: Giám sát TC và NT các công tác BTCT
 2. Quyển 2: Giáo trình thi công nhà cao tầng BTCT!
 3. Quyển 1: Giám sát thi công
 4. Sách Vật liêu,Kết cấu và CNXD hiện đại!
 5. Tài liệu phục vụ Tư vấn Giám sát BTCT!
 6. Tài liệu mới của PGS. Lê Kiều!
 7. Quyển 4: Giám sát TCXL Điện
 8. Tài liệu của PGS.Lê Kiều.
 9. Phân Tích động Lực Học Kết Cấu Tấm Sử Dụng Phần Tử Tương Thích Lcct12
 10. Quy trình thi công tháp cao trong TP của PGS. Lê Kiều
 11. Luật xây dựng: Anh - Việt
 12. Bài viết mới của GS Lê Kiều (tháng 3/2009)
 13. Sự cố công trình, nguyên nhân và GP khắc phục
 14. Công nghệ Gia Tải Chân Không Rút Ngắn Thời Gian Cố Kết Đất Yếu Dưới C.Trình!
 15. Đồ án tổ chức kĩ thuật thi công?
 16. Giáo hoàn thiện bằng tre
 17. Tài liệu kết cấu công trình dành của nhà xbxd kính gửi các bạn
 18. Hoa gió tp Vinh nghệ an của PGS lê kiều?
 19. Tài liệu GS. LÊ KIỀU ,link medifire!
 20. Bài toán lựa chọn chiều dày Tường Barrette tầng hầm nhà nhiều tầng
 21. Khu nhà ở an phú gia-q.2
 22. Xin bản thuyết minh dồ án kttc1!
 23. Đồ án thi công I?
 24. thi công lắp ghép
 25. Chương trình học bổng năm học 2013-2014 trường quốc tế BVIS
 26. Thi công cầu thang 3 đợt
 27. Mẫu giấy xác nhận vị trí đổ đất.
 28. ván khuôn nhựa
 29. Tính cốp pha cột
 30. Mong đc nhận ý kiến của mọi ng` về vấn đề thiết kế máy thi công cọc ép.
 31. The Deep Mixing Method
 32. Share tài liệu lập kế hoạch thi công xây dựng