PDA

View Full Version : Hội kết cấu và Công nghệ XD Việt Nam


  1. 26-11-05: Đại hội toàn quốc lần V, Hội KC và CN xây dựng
  2. Sáng 27/10: Sinh hoạt CLB kết cấu và CNXD lần thứ 3
  3. Họp mặt đầu xuân - Hội KC và CNXD Việt Nam
  4. Sinh hoạt CLB KC và CNXD lần thứ 4.
  5. Video Gặp mặt đầu Xuân Mậu Tý - 2008 BCH Hội Kết cấu và CNXD Việt Nam
  6. Mời Sinh hoạt CLB kết cấu và CNXD VN lần 5 (29-8-09)
  7. Tiến tới Đại hội Hội KC và CNXDVN lần thứ VI (2010-2015)
  8. Tư vấn giải pháp và thi công nền móng Công trình Dân dụng, Công trình Giao thông..
  9. Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP. HCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI
  10. Hội thảo toàn quốc “Kết cấu và công nghệ xây dựng nhà cao tầng– Những vấn đề đối mặt"