PDA

View Full Version : Hội thảo do Hội CHĐ và ĐKT công trình Việt Nam (VSSMGE) tổ chức


 1. Video và Báo cáo Hội thảo Ngày ĐKT18-6-2010: 30 năm Hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển
 2. GS Ishihara (Nhật) giảng bài tại DHXD và Đà Nẵng ngày 15,16-7-10
 3. Video Bài giảng về Móng bè cọc cho Nhà cao tầng - TS. Phùng Đức Long
 4. 10,11/8/10: Lớp học xử lý nền đất yếu tại ĐHXD
 5. Giáo sư Gunther Meschke (Đức) giảng về Tunneling ngày 5-8-2010 tại IBST - Hà Nội
 6. Lớp học 2 ngày của GS. David Wood về Soil Modelling, 8-9/11/2010
 7. nghiên cứu tiêu chuẩn tcxdvn 356-2005
 8. TS. Fellenius giảng bài tại HN và TPHCM vào 3/2011!
 9. Vừa học vừa làm trong ngành du lịch
 10. Cuộc thi vui về Dự đoán SCT của cọc do GS Bengt Fellenius đề xuất
 11. HT về XD hầm và hố đào sâu trong TP tại TP. HCM
 12. 18/6/11: Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật VN 2011
 13. Lớp học về Eurocode 7 tại TP HCM 21-23/6/11!
 14. Tài liệu Hội nghị KHQT Địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững (Geotechn2011)!
 15. HT “Giới thiệu Công nghệ và Kinh nghiệm Quan trắc đê, đập, công trình thủy lợi”!
 16. Hội thảo Phát triển kỹ thuật xanh, công nghệ xanh
 17. Hội thảo "Địa kỹ thuật vì sự phát triển xanh"
 18. Tài liệu hội thảo NAG2015 - Phương pháp số trong địa kỹ thuật