PDA

View Full Version : Cơ học đá và các vấn đề liên quan tới Đá


 1. Cường độ kháng nén của khối đá?
 2. Cơ học đá?
 3. Bóc tem: Tại sao R đá xác định từ thí nghiệm nén ít quan trọng ?
 4. Chính xác hóa giá trị RQD?
 5. Cường độ kháng cắt khối đá
 6. Đá phong hóa?
 7. Đánh giá chất lượng đá
 8. Ổn định công trình trong môi trường đá
 9. Gọi tên đá?
 10. Xác định ranh giới đới đá phong hóa
 11. [trợ giúp]Tính khối lượng đất sang lấp mặt bằng...
 12. Tài liệu về đá aggregate?
 13. xin hỏi về phong hóa cầu
 14. Đá liền khối?
 15. Hướng dẫn của Roclab?
 16. Hệ số biến mềm của đá vôi?
 17. Xác định Môđun đàn hồi và hệ số possion của đá?
 18. Một số tài liệu về cơ học đá!
 19. Phương pháp xác định thông số khối đá và địa chất CTN bằng pp chẩn đoán địa vật lý!
 20. Khe nứt và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định CT?
 21. Tính lún đập đất trên nền đá?
 22. giúp em so sánh đá dăm
 23. Cơ học đá - Đầu mũi khoan
 24. Cần giúp đỡ về bộ khoáng chuẩn theo thang Mohs
 25. Giúp e với các anh chị địa chất ơi!
 26. Sách Cơ Học Đá-Cực đỉnh
 27. độ mảnh của hình chữ nhật là: lamda= lo/rmin hay lamda=lo/h?
 28. Tên gọi "Hard Rock", hiểu sao đây
 29. Khoan đá và cơ học đá
 30. Thắc mắc về một số câu hỏi DCCT?
 31. Cường độ chịu nén của đá???
 32. Ở đâu có loại đá này
 33. Thí nghiệm lỗ khoan?????
 34. cho em ít tài liệu liên quan đến vấn đề đá với các anh ah
 35. Sự cố mất ổn định mái dốc đá
 36. Áp lực ngang tường chắn
 37. Khoan cọc nhồi
 38. Khái niệm đá nguyên khối, đá nguyên khai
 39. Thí nghiệm Cấp đá khi khoan xoay ???
 40. sự khác nhau giữa astm2938-86 và astm2938-95
 41. Xin tiêu chuẩn ASTM D2938 - 86