PDA

View Full Version : Góp ý dự thảo Văn bản pháp lý - TCXD


  1. Mời góp ý DT Nghị định về QLCLXD 2011 và các Thông tư hướng dẫn thi hành!
  2. Xin góp ý tên ngành học tiếng Anh
  3. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
  4. Công Văn số 1354/UBND của UBND huyện Hóc Môn?
  5. Ý kiến về sách thi công?
  6. tờ trình và văn bản chấp thuận của CĐT
  7. Biên bản/Văn bản khảo sát hiện trạng nhà dân trước khi tiến hành thi công !
  8. Dựa vào đâu để lập căn cứ pháp lý cho một dự án.