PDA

View Full Version : Tính toán ứng suất, biến dạng, trượt, thấm của nền đất


 1. Sự hoá lỏng của nền đất dưới tác dụng của động đất
 2. Bài báo 1,2
 3. Xây Dựng đập Hồ Chứa Bằng Vật Liệu Hỗn Hợp Tại Chỗ
 4. ổn định lật
 5. Tính toán lún theo thời gian bằng pp PTHH?
 6. Khả năng sử dụng Plasix 7.2 để mô phỏng bơm hút chân không?
 7. Có ai biết về lý thuyết tính toán mặt trượt cầu
 8. Thiết kế theo Lộ Trình Ứng Suất.
 9. Soil strength parameter
 10. Soil anisotropy
 11. Slip line method
 12. Tính toán xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm
 13. Co ai co tai lieu ve tinh toan on dinh 3D hoac cac su co mat on dinh thuc te bang hin
 14. Tiếp cận bài toán Địa kỹ thuật theo PP Hiện Đại
 15. Tính Toán Trắc đia Trong Xây Dựng
 16. Tính Toán Trắc đia Trong Xây Dựng
 17. phân tích ứng suất-biến dạng 3 chiều
 18. Áp lực tiền cố kết?
 19. Coù ai co tai tieu ve shansep methode ko
 20. Địa kỹ thuật
 21. Mô đun đàn hồi và mô đun biến dạng?
 22. Tính khả năng chịu tải nền đất đấp
 23. tính mặt trượt dưới tải trọng của móng
 24. Chênh lệch giữa lún tại góc và tại tâm của nền đất đắp
 25. Xin chỉ giáo về phần mềm tính toán ổn định.
 26. Chiều cao đắp tối thiểu trên nền dất yếu !
 27. Mong các huynh giúp e với, ko thì tiêu em
 28. tính độ lún theo teczaghi
 29. Giúp mình tính lún cái!!! thanks
 30. Tính toán cố kết nền
 31. Giải pháp khắc phục hiện tượng cọc chịu ma sát âm
 32. Độ bền lâu dài của đất
 33. KHOẢNG CÁCH CÁC LỖ KHOAN TRONG TN Bơm hút
 34. Geo-slope 6.02
 35. Bãn vẽ thiết kế hồ khu đô thị!
 36. Kiểm tra ổn định của Hố đào trong đất có mực nước ngầm cao - PGS.TS. Ng. Bá Kế, 11/07
 37. giải thích chỗ này giúp minh ?
 38. Dòng thấm dưới nền ?
 39. Anh em cho hỏi về thí nghiệm đá dăm
 40. Hỏi về hệ số Cref trong phần mềm Plaxis
 41. Sử dụng Geo-slope
 42. Bán kính mặt trượt trong SLOPE
 43. Hệ số ma sát
 44. Xác định mô đun đàn hồi bằng thí nghiệm nén 3 trục
 45. Tính toán ổn định bờ Mỏ
 46. Chuong trinh PlaxFlow
 47. tính ứng suất trong đất
 48. ứng suất và mạch nước ngầm
 49. geo V5.0
 50. Tính sức chịu tải của nền đất chịu TLBT cọc
 51. Tính toán đường viền thấm trong đập khi có lăng trụ thoát nước
 52. Tính dung trọng đẩy nổi?
 53. Tính lún trên nền đường mở rộng!
 54. Phần tử hữu hạn, xử lý kết quả với phần tử tấm vỏ khối
 55. Cần giúp đỡ về bài tập nền móng!!!!!
 56. ứng suất phân bố không đúng?
 57. thí nghiệm falling-head permeability test
 58. hệ số thấm của đất
 59. Các bác cho hỏi công thức này!
 60. Ứng suất trong đất.
 61. Thuật toán tenxơ ứng dụng trong TT kỹ thuật!
 62. Cường độ đất nền?
 63. Ứng suất bản thân khi dự tính lún móng cọc
 64. Thí nghiệm đầm nén
 65. về các mô hình đất trong ĐKT
 66. "Hệ số an toàn" cho lún?
 67. xin các sư phụ và các huynh cho đồ án nền đường
 68. Hỏi về pp tái tạo đất sét trong phòng TN (reconstitution of clay slurry)
 69. Độ lún lỡ bỏ sót.
 70. Góc ma sát chủ động và bị động! :D
 71. Lún tức thời/Lún đàn hồi?
 72. Khi nào xét đến lún đàn hồi
 73. Tính lún/Dự báo lún
 74. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt của nền cát?
 75. "heo mi": tính lún khi nền đang lún dang dở
 76. Tính toán ứng suất hữu hiệu của cọc PHC theo TCVN 7888: 2008?
 77. Gia đình của những người xuất ngoại sang libya ! họ đang sống ntn ?
 78. Hệ số mk?
 79. Cơ học đất tới hạn - Cơ học đất không bão hòa
 80. Tại sao không có hóa lỏng cho đất bùn sét khi có động đất hay chấn động ?
 81. Chọn Eu để tính lún tức thời.
 82. Mô đun biến dạng tổng Eo?
 83. Tính toán ổn định lún cho khu nhà công nghiệp
 84. Chỉ tiêu cơ lý của đất?
 85. Hệ số thấm kx,ky?
 86. Phương pháp phần tử biên.
 87. VL bị phá hủy bởi lực nào ?
 88. Thay đổi R của đất khi tăng giảm tải ?
 89. Công thức tính hệ số Ko trong tính lún công trình?
 90. SCT của đất nền
 91. Cọc BT chống trượt kiểu gì ???
 92. Tính lún theo thời gian....
 93. Tại sao mái đất có mưa hay sập ???
 94. Xử lý mái đất đã bị sạt trượt do mưa ?
 95. Bài tập mẫu Cơ học đất?
 96. Cần giúp đỡ về xử lý sạt trượt mái dốc
 97. nhà bị lệch tim cốt dầm cột với cọc baret ở dưới
 98. Tính khối lượng đất đào đắp?
 99. Yêu cầu kỹ thuật đối với đất đắp?
 100. Không Gian ứng Suất Haigh-Westergaard
 101. các bác giúp em với ạ
 102. Geo slope/w tính ổn định mặt trượt phẳng như thế nào?
 103. tính E trong thí nghiệm nén ba trục
 104. ơHelp]Hỏi về mối quan hệ giữa góc ma sát trong và lực dính đơn vị cúa đất!
 105. Bề dày lớp phân tố trong phương pháp tính lún phân tầng lấy tổng?
 106. ? Sét khô cứng lại, ướt mềm ra ?
 107. Các sơ đồ tính lún theo thời gian sử dụng ntn?
 108. mặt trượt khù khoằm ???
 109. Tại sao lấy mặt trượt là cung tròn ???
 110. Tại sao lấy mặt trượt theo mặt đá ???
 111. Phần mềm plaxis
 112. Lớp đất tôn nền?
 113. Cát chảy, sao sét không chảy ???
 114. Thí nghiệm CU
 115. Xác định Ra, Rp theo kiểu gì ???
 116. Sử dụng số liệu INCLINOMETER như thế nào???
 117. Tính Beta, anpha như hình vẽ này hợp lý nhất?
 118. Đất bị giảm thể tích?
 119. Tìm hệ số poisson ở đâu?
 120. Tính chất đặc biệt của sét so với các loại đất khác?
 121. thí nghiệm FVT
 122. Giải ... đề thi+ thắc mắc về Cơ Học Đất 01
 123. Khi nào thì chọn Cu?
 124. Thi olimpic cơ đất?
 125. Đường đẳng ứng suất của đất xung quanh cọc?
 126. Tính thấm tính ổn định cho công trình dân dụng
 127. bài tập cơ học đất.các bác giúp em với ạ
 128. Hot về từ biến cho đất yếu!
 129. Cơ sở của 1 PP dự báo trượt đất đắp?
 130. Xử lý đất yếu bằng bấc thấm?
 131. PP.Phần tử hữu hạn trong tính toán ổn định nền đường/mái dốc?
 132. Nước trong đới mao dẫn gây áp lực âm?
 133. Trị tính toán trong địa chất?
 134. Trồi đất hố đào?
 135. Lisp cad to Plaxis!
 136. Tính cường độ đất nền trong TN nén tĩnh?
 137. Cường độ của đất?
 138. Mặt trượt lý thuyết sai toét cả ???
 139. Giúp em bài cơ học đất khó quá:D
 140. Tính lún của nền cát?
 141. Biến đổi thể tích trong mô hình CAM clay?
 142. Ứng suất do tải phân bố đều khắp trên nền đất cứng?
 143. Nhà nền làm việc đồng thời.
 144. Khái niệm cơ học đất?
 145. Tức thời - Lâu dài?
 146. Tính toán ổn định trượt phẳng và lún cho đê phá sóng?
 147. Khái niệm cơ bản của nền móng?
 148. Đề thi olympic cơ học đất 2010, 2011 và 2012?
 149. Nghi án: Cọc làm nghiêng cọc?
 150. Tính toán ổn định trượt theo 22TCN262-2000?
 151. Đo Inclinometer để làm gì ???
 152. A. N. Schofield 1966 Critical State Theory!
 153. Giá trị k0 của ứng suất tải trọng ngoài?
 154. Ảnh hưởng của nước với nền móng?
 155. Tính lún có áp lực tiền cố kết?
 156. Tính Eo - Modul biến dạng của đất?
 157. Tiêu chuẩn tính lún của móng nông?
 158. Cách dùng và ứng dụng mô hình Cam-Clay!
 159. Còn bao nhiêu người nữa sẽ chết do sạt trượt đất?
 160. So sánh hệ số rỗng và độ rỗng?
 161. ý nghĩa chỉ số nén Cc và chỉ số nở Cs
 162. Tính móng công trình cho nền được gia cố
 163. Tính ứng suất do tải trọng đắp với nền can cạp
 164. Tính ứng suất do tải trọng đắp với nền can cạp
 165. Tính lún S (vô cùng)
 166. Giá trị độ lún
 167. Ổn định mái dốc và tường chắn chống đỡ!
 168. Thông số độ bền của đất M
 169. Tại sao Kh > Kv ???
 170. Cơ học đất-Nguyên lí Saint-Venant
 171. Tính áp lực đất lên cống dưới sâu
 172. [Help] Vấn đề về module biến dạng nền đất đá đắp?
 173. [HELP] Thí nghiệm đo ứng xuất biến dạng
 174. Sóng ứng suất, hiểu và áp dụng
 175. Cơ học đất, độ mỏi
 176. Tính toán ổn định và độ lún của nền đường trên đất yếu theo 22TCN 262-2000
 177. Bài toán áp lực thủy động
 178. Thêm sơ đồ tính cho bài toán cố kết ?
 179. Tính lún trong thực tế
 180. Hạ mực nước ngầm bằng cách nào ???
 181. Sụt trượt mái dốc đào sâu
 182. [Help]-Bài tập tốc độ cố kết của nền đất
 183. Nhờ các pác giúp em tính pp Blumn - Lomer
 184. Sử dụng KQ phần mềm ĐKT như thế nào ???
 185. Kiểu gì cũng lún là sao ???
 186. Cần giúp đỡ bài tập áp lực tiền cố kết !
 187. Cơ học đất : Whitlow
 188. Khai báo mục "time" trong SEEP/W
 189. Trượt lở đất yếu nhạy! The Quick Clay Landslide at Rissa - 1978 (English commentary)
 190. Tại sao phải làm TN đầm chặt đất ???
 191. Hỏi: cách sức chịu tải đất nền khi kết quả khảo sát địa chất ko có lực dính
 192. gamma tự nhiên, gamma bão hòa, gamma đẩy nổi
 193. Bài tập Giải pháp nền móng hợp lý
 194. Kiểm tra điều kiện làm việc bình thường của KÈ và CẢNG
 195. Hệ số FS
 196. Tính lún chồng ???
 197. ứng suất trong kết cấu vỏ mỏng.
 198. Tỷ số áp lực nước lỗ rỗng trong thí nghiệm nén cố kết CRS
 199. Đề thi olimpic CHĐ 2012, 2013
 200. Đầu năm mới có cái mới nè :D
 201. Hệ số nén lún thể tích mv.
 202. Tại sao lúc cứng lúc mềm oặt ???
 203. Nền có 2 tầng chứa nước
 204. Cơ học đất sai hết cả ????
 205. Xd ưs bản thân từ KQ thí nghiệm nén cố kết
 206. Khái niệm: rough/smooth wall
 207. Vì sao tính lún cắt 1 m ???
 208. Có nên xử lý cố kết trước nhanh quá hay không
 209. Công thức, hệ số an toàn xói ngầm????
 210. Này thì Mohr-Coulomb model?
 211. Modun biến dạng của đất sét pha
 212. Khai báo tải trọng để tính hệ số nền.
 213. GEO- slope: Một vài vấn đề khai báo
 214. Lún bề mặt và lún sâu khi thi công hố đào
 215. Động đất-Đánh giá k.ng hóa lỏng-đất rời liquefaction & giảm kháng-đất dính (softening
 216. Tính ứng suất hữu hiệu
 217. neo buộc thép
 218. Tinh trượt sâu( nền đắp, mố, tường chắn)
 219. Thí nghiệm độ thấm nước của đất
 220. [Help] Tính ứng suất chính tại 1 điểm trên ống thép
 221. tìm 1 người học tốt môn địa chất công trình
 222. anh chị giúp em với ạ
 223. độ chặt của đất và độ ẩm
 224. Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát trong tính toán ổn định bờ dốc
 225. Vấn đề chọn biên trong tính toán nền móng công trình bằng phương pháp phần tử hữu hạn
 226. giúp đỡ về cơ học đất
 227. Tính độ lún cố kết( cần gấp ạ!!!)
 228. xin tài liệu cơ học đất của tezaghi
 229. Lạ quá
 230. Toán đồ giroud tính lún tức thời
 231. Bí quyết chữa chứng mất tập chung ở trẻ
 232. Tính nền nhà xưởng
 233. Tính ứng suất đất nền do tải trọng ngoài
 234. Tính chiều sâu chịu nén lún để xác định chiều sâu lỗ khoan
 235. Cần giúp đỡ xử lý sụt trượt do nước ngầm
 236. Cần giúp đỡ về thí nghiệm CBR
 237. Nhờ chỉ cách phân biệt đất quá cố kết hay cố kết thường.
 238. Hướng dẫn tra các bảng trong phần 10.6.3.1.2c 22TCN272-05
 239. Trao đổi về các chỉ tiêu cơ lý của đât