PDA

View Full Version : Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành


Pages : [1] 2

 1. Văn bản chuyển tiếp thực hiện Luật XD
 2. Các biên bản, tài liệu giám sát!
 3. 123 và 78
 4. Văn bản HDTH Luật đất đai
 5. Quy định về hoạt động tư vấn nước ngoài tại Việt Nam
 6. Mẫu hợp đồng
 7. Cần tài liệu về lịch sử ngành XD
 8. các nghị định và Thông tư, quyết định hướng dẫn Luật đất đai
 9. Nghị định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 10. Vào đây load về các văn bản pháp luật XD
 11. [B]Các nghị định mới về QLCLCTXD, lương, phụ cấp người có công CM[/B]
 12. Văn bản mới về QLXD của Hà Nội
 13. Những vấn đề đổi mới trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng
 14. các văn bản quy định về giá bán điện
 15. Nghị định Quản lý DA DTXD công trình và Nghị định quản lý Quy hoạch Xây dựng
 16. Xin NĐ 209/2004/NĐ-CP bằng tiếng Anh
 17. Nghị định 209/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2004 bằng tiếng Anh
 18. [B]Giải đáp những thắc mắc về Luật và các Nghị định triển khai (209/2004/NĐ-CP và 16/
 19. Trao đổi Bản dịch tiếng Anh của một số VB QPPL
 20. Các văn bản mới về hợp đồng xây dựng và định mức quy hoạch
 21. Alo!Xin NĐ 16/2005/NĐ-CP bằng tiếng Anh
 22. Các thông tư hướng dẫn thi hành ND 16 & 209
 23. Thông tư mới -3-2005
 24. Danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật của ngành xây dựng
 25. Tt04/2005/tt-bxd
 26. Văn bản pháp luật trong xây dựng
 27. HD thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng
 28. Lại có những điểm khác biệt trong quy định về đấu thầu!!!!
 29. Tt 05/2005/tt-bxd
 30. cac bac cho hoi 1 ti!
 31. Qđ mới của bộ trưởng Bộ Xây Dựng
 32. Các văn bản mới về cấp chúng chỉ hành nghề giám sát TCXD và Thi tuyển Kiến trúc
 33. Băn khoăn về áp dụng Quyết định 09/2005/QĐ-BXD !
 34. định mức 7.26
 35. Công văn số 2364/BKH/TĐ&GSĐT
 36. Các văn bản mới về chi phí
 37. Các văn bản mới về chi phí-2
 38. Quy chế giám sát của Cộng đồng về đầu tư
 39. Quy chế cấp chứng chỉ KSXD, KTS
 40. Thông tư 03/2005 và 04/2005 của BXD mâu thuẫn nhau?
 41. Nghi dinh 16/2005/ND-CP ngay 7/2/2005
 42. QĐ số 102/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/05 về sắp xếp đổi mới DNNN thuộc Bộ XD
 43. QD 09/2005 Bản Tiếng Anh?
 44. Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính Phủ về quản lý đầu tư xây dựng c
 45. Thông tư mới (tháng 7/2005)
 46. Tim bang luong A6
 47. Định mức dự toán phần xây dựng và khảo sát xây dựng mới
 48. Nội dung thẩm định thiết kế trong báo cáo kinh tế kỹ thuật
 49. Những cơ sở được phép bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư giám sát thi công xây dựng
 50. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống lãng phí trong đầu tư xây dựng
 51. Xin quyet dinh so 4391/2002/QD-BGTVT
 52. Chồn chân đợi dự án: Quy trình thẩm định dự án giao thông còn qua nhiều tầng nấc
 53. Ai có bộ luật Xây dựng ban hành ngày 1/7/2004 không?
 54. Định mức 1242?
 55. bac nao co tai lieu(tc) nghiem thu van khuon gian dao-btct
 56. Xin bảng giá ca máy theo QĐ06/2005
 57. Minh dang can 15/2005/QD-BXD english
 58. Có ai có cái TCVN 1771,1772-1987 không
 59. Co ai sai 15/2005/QD-BXD English?
 60. VB số 2200/BXD-KSTK về hướng dẫn thẩm định TK cơ sở
 61. Quốc hội đang dự thảo đưa thêm rút ruột công trình là tội phạm
 62. quy trình thi công và nghiệm thu
 63. Các tiêu chuẩn để thiết kế Bể chứa LPG
 64. Tcxdvn: 256:2005
 65. tải văn bản pháp quy
 66. Văn bản pháp luật English
 67. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bao gồm những gi?
 68. VB số 2201/BXD-KSTK về hướng dẫn thẩm định TK cơ sở
 69. Thống kê các trang wed để cập nhật thông tin,văn bản
 70. Giải thích dùm em với
 71. hướng dẫn quy chế đấu thầu
 72. các biểu mẫu liên quan đến cấp phép xây dựng nhà ở (tphcm)
 73. Thông tư 11/BXD 2005
 74. Thông báo: Quy chuẩn và TCXD đã có trên website www.xaydung.gov.vn
 75. TV lập NCKT không được lập TKKT?
 76. Toàn văn Luật đấu thầu, Luật đầu tư và Luật doanh nghiêp.
 77. Hai TC mới về Kiểm tra chất lượng cọc bằng Siêu âm và PIT
 78. Xin QĐ số:30/2001/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội về Đơn giá khảo sát
 79. Xin đơn giá khảo sát của Tuyên Quang!
 80. Luật đấu thầu mới
 81. Xin tieu chuan
 82. Xin đơn giá ca máy Hà Nội
 83. Văn bản hướng dẫn về thẩm định hồ sơ mới thầu?
 84. Thẩm định thiết kế 1 bước - 2 bước - 3 bước
 85. Thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở
 86. Thẩm tra-Thẩm định vè phê duyệt thiết kế kỹ thuât, thiết kế bản vẽ thi công
 87. TCXD thi Tieu chuan nao bat buoc ap dung, tieu chuan nao khuyen khich ap dung?
 88. F1??!!!
 89. Thông tư 02 /2006/TT-BXD, ngày 17 tháng 5 năm 2006
 90. Thông tư 03 /2006/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2006
 91. Cấp phép xây dựng _ đôi điều còn thắc mắc về QĐ 28/2006 QĐ-UB
 92. Luật Nhà ở
 93. download Quy định của UBNDTPHN về chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 94. Có ai biết trang Web Bộ XD đổi thành cái gì không?
 95. Hợp đồng trong lĩnh vực XD, share
 96. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn-LUật Công nghệ thông tin
 97. Nghị quyết về Dự án quan trọng Quốc gia
 98. có ai có tiêu chuẩn ASHREA về điều hoà không?
 99. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Tiêu chuẩn TCXDVN 323: 2004
 100. hd về Thủ tục trình thẩm định tkcs của dađầu tư, tk bản vẽ thi công của báo cáo kt-kt
 101. Tháng 9 sẽ có nghị định hướng dẫn các luật đấu thầu, NĐ sửa đổi NĐ 16/2005/NĐ-CP ...
 102. Sắp điều chỉnh lương tối thiểu lên 400.000 đ ?
 103. Các văn bản QPPL mới ban hành
 104. Nghị định Hướng Dẫn Thi Hành Luật đấu Thầu Và
 105. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây
 106. Nghị định 111/2006/NĐ-CP-Hướng dẫn Luật Đấu thầu và Lựa chọn nhà thầu xây dựng
 107. Đi tìm lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở
 108. Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.
 109. Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN
 110. các VBQPPL mới
 111. các VBQPPL mới của UBNDTP Hà Nội
 112. Các VBQPPL mới của Chính phủ
 113. Thông tư 08/2006 về Hướng dẫn công tác bảo trì CTXD
 114. Tìm đơn giá Đà Nẵng mới 89/2006
 115. Ai Có định Mức Lắp đặt Mới Không?
 116. Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu
 117. Qui định về Chi phí lưu kho bãi, Container ?
 118. Quy trình vận hành hồ chứa nước
 119. Qđ của TTCP vê các chỉ định thâù tại khoản 1, điêù 101 Luât XD
 120. Thông tư của Bộ xây dựng số 02/2007/TT-BXD
 121. Hỏi về ĐG theo 24,33 của Nghệ An, Tuyên quang và Bắc Ninh ?
 122. Tìm tiêu chuẩn xây dựng về thép và bê tông
 123. Nghị định mới về quản lý chi phí dầu tư XDCT
 124. Chương trình gồm tập hợp nhiều mẫu văn bản được phân thành từng loại.
 125. Thông tư hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng
 126. Thông tư 07 BXD thay thế TT 06 BXD về Giá ca máy
 127. Ai có TT 05 và 06 của BXD vừa ban hành 25/07 ?
 128. Nghị định 124 về quản lý vật liệu xây dựng
 129. Các thông tư trong tháng 07 của Bộ xây dựng
 130. QĐ của TT về Thuê Tư vấn nước ngoài trong hoạt động XD (131/2007/QĐ-TTg ngày 9-8-07
 131. Công Bố Chỉ Số Giá Và PP Xác Định Chỉ Số Giá Xây Dựng
 132. công văn số 1599, 1600, 1601
 133. Công văn số 1751/BXD-VP
 134. Công văn 1778/BXD về định mức sửa chữa công trình!
 135. Nghị định sửa đổi, bổ sung 111/2006/NĐ-CP - Dự thảo
 136. wed về mẫu văn bản khá hay của các chuyên ngành
 137. Em cần AS BUILD Stamp (Mẫu con dấu bản vẽ hoàn công)
 138. Thông tư trong tháng 09/2007
 139. Định mức dự toán xây dựng mới theo CV Số:1776 /BXD-VP?
 140. Phụ lục của Thông tư 15/2005/TT-BXD
 141. Thông tư trong tháng 11/2007
 142. Cần tìm bảng giá ca máy TPHCM và định mức tiêu hao nhiên liệu
 143. Điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói
 144. Các thông tư, QĐ, CV trong quý I năm 2008
 145. dự toán xây dựng-TP Hồ Chí Minh
 146. Thông tư 09/2008/TT-BXD về hướng dẫn điều chỉnh giá VLXD thay thế TT05/2008
 147. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2004/NĐ-CP
 148. Thong tu moi ve huong dan lap du toan KS
 149. Nghị định 58/2008/ND-CP ngày 5/5/2008 về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu
 150. 12/2009/NĐ-CP: Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 151. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về Quản Lý Dự Án đầu tư xây dựng công trình
 152. NĐ số 20/2009: Công trình cao trên 45 m phải xin phép Bộ Quốc phòng
 153. NĐ 23/2009 về Xử phạt hành chính trong XD
 154. VB số 526/TTg-KTN ngay 08-04-2009 v/v triển khai thực hiện điều 11 Luật đấu thầu
 155. TT 12/2009 Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 156. Thiết kế nhà cho người thu nhập thấp theo TT 14 2009 TT BXD
 157. Hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng từ 1/8
 158. Luật số 38-2009-QH12 về sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến XDCB
 159. Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 thay thế Thông tư 12/2005/TT-BXD
 160. Các Thông tư từ 01 đến 26 của Bộ xây dựng
 161. Quyết định về đăng bạ kỹ sư ASEAN
 162. QCVN 08:2009/BXD về XD công trình ngầm đô thị
 163. QCVN 02:2009/BXD Về số liệu Tự nhiên dùng trong XD
 164. Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2007 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quả
 165. Nghị định số 101/2009/NĐ-CP hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2009
 166. NĐ 83 Không cần thẩm định thiết kế cơ sở
 167. Gia hạn cchn
 168. Nghị định 83 - Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
 169. TT 40/2009 về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựn
 170. QĐ số 250/QĐ-BXD về việc bỏ 5 TTHC về áp dụng TCXD nước ngoài
 171. Thông tư số 06/2010/TT-BKH dạng file word
 172. Không cấp phép xây mới nhà siêu mỏng
 173. Định mức xây dựng cơ bản?
 174. Quy định khảo sát địa chất công trình?
 175. Xin hỏi về tiêu chuẩn thiết kế biển quảng cáo
 176. Báo tin về xây dựng trái phép được trả tới 5 triệu
 177. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 178. Cho xây căn hộ 30m2
 179. Điều chỉnh nhân công máy theo mức lương mới
 180. Phan mem s
 181. Trách nhiệm của kỹ sư trên công trường?
 182. thông báo giá xây dựng
 183. Dự toán xây dựng
 184. Dich tieng hoa
 185. khai toán tổng mức đầu tư, theo QD 957-2009
 186. Quy mô Dư án đầu tư
 187. Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và QL chi phí dầu tư xây dựng công tình
 188. Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và QL chi phí dầu tư xây dựng công tình
 189. Công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự
 190. căn cứ lập báo cáo khảo sát địa hình
 191. Dowload các văn bản nghị định thông tư xây dựng Việt Nam
 192. Thông tư 34/2010/TT-BCT
 193. Tổng hợp Tiêu chuẩn về phòng cháy - chữa
 194. Nghị định, Thông tư ngành xây dựng cập nhật liên tục!
 195. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trong 15 ngày
 196. Buộc phê duyệt quy trình bảo trì trước khi nghiệm thu công trình
 197. Thông tư 01/2011/tt-bkhđt-quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
 198. Đề xuất chỉ được sở hữu nhà chung cư có thời hạn
 199. Thông tư số 19/2011/TT-BTC về quyết toán dự án!
 200. Thông tư 210/2010/tt-btc quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản...
 201. Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 V/v hướng dẫn xác định và công bố...
 202. Định mức xây dựng?
 203. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011!
 204. Tổng hợp các luật, văn bản luật xây dựng
 205. Bộ xây dựng đang quá rảnh việc.
 206. Hợp đồng FIDIC
 207. giải nén file tcxd trọn bộ như thế nào?
 208. choi hỏi về việc tính giá bán nhà
 209. Dự án đầu tư-thiết kế kĩ thuật-thiết kế bản vẽ thi công???
 210. Hồ sơ Thiết Kế Kĩ THuật???
 211. hệ thống quy phạm xây dựng
 212. giải phân cách giữa
 213. Quyết định 04/2007/QĐ-UBND (TP.HCM) về việc ban hành đơn giá dò tìm công trình ngầm
 214. Mau HĐTC theo TT09/2011/tt-BXD
 215. cho em hỏi về ĐỊNH MỨC 24-2005
 216. sách tiếng anh cho dân xây dựng
 217. Miễn thuế TNCN: Cá nhân chọn cách tính
 218. hoạt tải siêu thị
 219. Thông tư 09 /2011/TT-BXD hợp đồng thi công
 220. Hợp đồng giám sát có lập theo TT 08 ko? help
 221. Gop y Haloween ac quy sap toi cho Admin
 222. AE ai có BB nghiệm thu Hạng mục Sửa Chữa ko?
 223. Định mức dự toán 2011?
 224. Phương pháp hệ thống hóa nghị định, thông tư, các chi tiết sửa đổi bổ sung, ...
 225. thông tư về việc tư vấn thiết kế
 226. Luật và tiêu chuẩn khi xây nhà phố?
 227. Hỏi về các luật và tiêu chuẩn khi xây nhà phố
 228. mẫu biên bản nghiệm thu theo TCXDVN 326:2004
 229. Các bạn ơi! Giúp mình với
 230. Danh mục những dự án bắt buộc thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường -ĐTM
 231. Bất cập thủ tục đăng ký đầu tư và cấp giấy phép quy hoạch
 232. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
 233. Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là 2 triệu đồng
 234. Chủ đề rất Hot về giao thông.
 235. Nội dung và nơi ban hành quy phạm pháp luật?
 236. Một số Thông tư, Nghị định, Quyết định bằng tiếng Anh!
 237. Qui chuẩn nghiệm thu block betong khí chưng áp
 238. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi?
 239. Quy định về việc thỏa thuận san lấp rạch!
 240. Bộ tiêu chuẩn PCCC (1)!
 241. Tra Định mức?
 242. Bảng giá ca máy trong đơn giá xây dựng cơ bản 2008,khu vực TPHCM!
 243. Thể tích bể phốt?
 244. Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư đường giao thông?
 245. Nghị định mới về quản lý chất lượng công trình?
 246. Ý kiến của cấp có thẩm quyền?
 247. Sử dụng phụ gia siêu dẻo trong BT?
 248. Bộ định mức trong xây dựng cơ bản!
 249. Nghị định 46/ND-CP bổ sung nghị định 35 về hướng dẫn luật PCCC!
 250. Đấu thầu trong xây dựng!