PDA

View Full Version : Phương pháp tính


 1. Be confident of what to do
 2. Xin chỉ giáo !!!!
 3. Phương pháp "mạng thần kinh nhân tạo"?
 4. Phuong Phap Phan Tu Hư Han (finite - Element Method)
 5. Finite Strip Method-FSM
 6. Thuật toán di truyền (genetic algorithms- GA's)
 7. Fortran compared with C++
 8. fracture mechanics
 9. Mô hình xác định phá hủy của RC sau động đất
 10. Phương pháp Meshless.
 11. Matlap công cụ hữu hiệu cho KSXD
 12. Lí thuyết phương pháp PTHH( FEM)
 13. Sách FEM
 14. Tích phân toán số ?
 15. Hoi chut ve matlab
 16. Ứng dụng VB trong thiết kế tính toán kết cấu !
 17. Implicit integration
 18. Đào tạo lập trình ObjectARX cho AutoCAD
 19. Tính toán công trình theo pp: Tải trọng và hệ số cản
 20. Xin cac mod đừng xóa!!!!!!!!!!!!!!! Tui xin.
 21. Hỏi về Matlab!!?
 22. tìm người pro
 23. EFM-Equivalent Frame Method
 24. giúp mình cái
 25. Phương pháp tính cầu treo dây võng
 26. Stringer-Panel Method
 27. Abaqus/CAE-Riks Analysis
 28. Công thức tính khả năng chịu tải trọng của thép
 29. sự khác nhau giữa áp suất và ứng suất???
 30. Điều kiện biên dùng để làm gì???????
 31. DEM - Phương pháp phần tử rời rạc
 32. 2011: Phương pháp tính nhẩm ra thép
 33. Giản đồ Cremona
 34. Giúp em về tensor
 35. Phần tử Shell và Plate
 36. Thiết kế chống động đất?
 37. cần giúp đỡ sơ đồ tính cầu thang! mong anh chị bỏ chút thời gian coi giúp
 38. Khả năng chịu biến dạng của bánh xe
 39. Điều kiện áp dụng nguyên lý cộng tác dụng?
 40. Thanh chịu lực dọc trục-Năng lượng chuyển vị khả dĩ
 41. Modified_Camclay_Critical_State
 42. Vẽ đường ảnh hưởng bằng Matlab
 43. Động lực học công trình?
 44. Động lưc học công trình
 45. Tính diện tích quả đồi?
 46. Lại một báo cáo về phương pháp tính..
 47. Tính khối lượng đất đào có taluy?
 48. Tính moment quán tính?
 49. Tìm hàm khối lượng của tháp trụ???
 50. Bác nào biết về phương pháp pthh FEM giúp e với
 51. Bài tập lớn phần tử hữu hạn fem
 52. Điều kiện phân tích kiểu tường thẳng hay cong trên mặt bằng!
 53. Véc tơ chuyển vị nút! PP FEM
 54. Phương pháp tính hệ dầm trực giao????
 55. Tính dự toán cho giàn giáo
 56. Giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn
 57. Tính toán cách chỉ số trong hệ tháp cột treo loa
 58. Chu tuyến là gì
 59. bàn về von mises
 60. Giải hệ khung trong MATLAB?
 61. Tải trọng hồ nước mái ?
 62. Cách tính hệ số Bahaviour factor q và Reponse modification factor R?
 63. Ứng suất có bị ảnh hưởng bởi các đặc tính của vật liệu ??
 64. Giải bài tập lớn môn cơ kết cấu bằng phần mềm Robot Structural
 65. Tensor , Vector, Matrix?
 66. Sử dụng kiến thức cơ kết cấu kiểm tra nội lực từ Etabs