Mình bên cơ điện nên phần xây dựng mù đặc. Bên A gửi mình bản vẽ kết cấu móng như thế này, các bác trợ giúp mình với.
1. Đây có phải là kết cấu móng băng không ạ?
2. Chân máy sẽ đứng trên 8 tấm bản mã móng ở...