Thế thì tốt quá, bạn cho mình xin mail: tungvietxd@gmail.com