SUN GRAND MARINA TOWN là một tuyệt phẩm 5* nằm ngay bến cảng phồn hoa Marina Hạ long, Quảng Ninh.
Thật vinh dự khi tập đoàn SUN chọn công ty CDC ( www.cdcjsc.vn ) tham gia tư vấn cho dự án này. Được lắng nghe những tâm huyết và trăn trở của lãnh đạo tập đoàn SUN...