bên mình sản xuất tủ điện, tủ cứu hỏa giá rẻ bạn có nhu cầu liên hệ bên mình nhé. 0968 169 530. webiste http://kythuattr.com.vn/