Ông chú siêu may mắn này trúng giải độc đắc 10 tờ vé số, cả bộ tầm 20 tỷ. Trừ thuế ма́ đi mang về 18 tỷ đồng. Đúng là người may mắn làm việc gì cũng may mắn, chúc cho chú được mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn hơn nữa về sau

Chú được cò môi giới mang tiền...