Chào các Bạn!!!
Mình muốn chia sẻ với các Bạn về trình tự thi công và nghiệm thu của các công tác hoàn thiện trong xây dựng.

- Trình tự nghiệm thu tô trát tường ngoài nhà
View: https://youtu.be/bq1bS37KVZc

- Nghiệm thu công tác tô trát bên trong căn hộ...