Keo dán Epoxy là gì?
Keo Epoxy là hợp chất hữu cơ gốc nhựa composite với đặc tính cơ lý đặc biệt. Keo gồm 2 thành phần A và B với khả năng chịu ứng suất tuyệt vời, không bay hơi, ít mùi, hiệu suất cách nhiệt tốt, chống nước, kháng...