Hiện tại bên em đang gia cố công trình bê tông cốt thép cho tâng hầm toà nhà lớn. Bên em cũng có kỹ sư thẩm định chất lượng bê tông. Tuy nhiên họ đòi hòi phải thêm thông số độ cứng của bê tông và phải sắm máy đo độ cứng bê tông...