Các doanh nghiệp thường sẽ tốn bao nhiêu chi phí cho việc đầu tư máy móc và nhân công cho các loại in ấn tài liệu nội bộ?

Tiền mua máy in, máy photo tùy thuộc vào công nghệ in như giấy khổ lớn thì mắc tiền

Không phải máy in nào cũng có thể...