(Xem full bài viết tại đây: Tổng quát về phụ tùng bơm Sandpiper)

Phụ tùng bơm Sandpiper là một trong những loại phụ kiện máy bơm màng khí nén ( tức máy bơm AODD) được săn tìm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Trước khi đi tiếp, tôi...