Mình đi xin việc cũng rất ái ngại với mức lương thỏa thuận hoặc cạnh tranh theo năng lực, thà rằng cứ cho 1 range lương cụ thể để anh em căn cứ theo tình hình cụ thể mà deal phù hợp chứ nhỉ?