Theo mình nghĩ tùy từng vị trí thì mới có tác dụng của nó. Ví dụ bản mã chân đế thì tác dụng của nó là thẩm mĩ là nhiều, còn bản mã tăng cứng bản bụng dầm cột thì tránh ứng suất của mối hàn tại vị trí góc. Anh Em có cho thêm ý kiến bàn luận...