Ngày nay thì bán hàng online ngày càng đóng vai trò quan trọng giúp bạn và doanh nghiệp của bạn kinh doanh hiệu quả cũng như tăng doanh thu. Tuy nhiên, kinh doanh không lúc nào màu hồng như bạn nghĩ và lựa chọn công cụ hỗ trợ phù hợp giúp tối ưu chi phí là một vấn đề khá khó khăn.

Phần...