1. Công dụng máy sàng cát xây dựng


Dòng máy sàng cát xây dựng chuyên dùng để sàng loại bỏ tạp chất, sàng cát xây tô, trộn cát,…

Tạp chất có trong cát có thể là đất, đá, sỏi, rễ cây, vỏ cây, nilông,… có kích...