màn hình hiển thị chữ "N. MOT", nhấn (-) để chọn số lượng motor xong nhấn ok là sao vay ad