Địa thế phòng ngủ trong nhà và địa thế giường nằm ngủ trong căn phòng ngủ nên ưu tiên ở chính giữa hướng tốt (các hướng nội khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị).

Chủ nhà mang mệnh Mộc, Thủy sinh Mộc, nên hướng...