cộng nghệ Blockchainhợp đồng sáng tạo là những phương pháp quản trị có tiềm năng cung ứng mức độ minh bạch cao hơn so với áp dụng chế độ quan liêu với mã tự thực thi. Chúng có thể giảm thiểu các trường hợp khó xử của đại lý chính...