Ngày nay, dưới sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nhiệt độ môi trường tăng cao nên nhu cầu dán phim cách nhiệt cho căn hộ - chung cư, văn phòng nhà xưởng, ô tô… là vô cùng cần thiết.

Đối với căn hộ - chung cư, văn phòng nhà xưởng thì việc dán phim cách nhiệt nhà kính vừa...