Câu chuyện xổ số về người trúng phổ biến vé số độc đắc 10 tỷ


7 tờ trúng độc đắc giá trị hơn 10 tỷ đồng (mỗi tờ một,5 tỷ đồng chưa trừ thuế), 3 tờ trúng yên ủi (100 triệu đồng/tờ). Tờ vé số mà chị tặng người bạn nghèo...