Muốn mua đồ thì bác xem trên thông tin trên mạng rồi ghé các showroom gần nhất của An Cường. Showroom AC có nhiều mà bác.