Cáp chống cháy chống nhiễu Altek Kabel
Cáp chống cháy chống nhiễu là sản phẩm cáp tín hiệu chống cháy của Altek Kabel
Cấu tạo mỗi lõi gồm 7 sợi đồng mềm được bao bọc bởi lớp vỏ LSZH (Low Smoke Zero Halogen – chất liệu chuyên dụng được sử dụng trong sản xuất cáp chống cháy )
Lớp chống...