Vật liệu chống thấm là gì ?


Vật liệu chống thấm là loại vật liệu ngăn chặn nước, thẩm thấu, thâm nhập qua một bề mặt nào đó, bằng cách sử dụng lớp màng, lớp phủ hay tấm lợp để phủ lên trên.

Ngoài thị trường còn phân ra 3 loại vật liệu chính: sơn chống thấm, hoá chất...