Báo cáo khảo sát dịch vụ nâng mũi trên thị trường thẩm mỹ cho biết “Giá nâng mũi bằng sụn tự thân có tác động lớn hơn đến tiêu dùng tư nhân so với giá nâng mũi loại thường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng giá dịch vụ nâng mũi sụn sườn khó có khả năng...