Cách tính chi tiết 1m3 cát xây dưng sau khi được trộn theo tỷ lệ chuẩn của từng mác bê tông sẽ xây được bao nhiêu m2 tường ?