Dầm giữa bị rạn nứt ngang 5 vết nhỏ cách nhau khoảng 30cm, đồng thời phần sàn sát 2 dầm 2 bên bị nứt dọc song song với dầm, nguyên nhân là do đặt tẹc nước ngay trên dầm giữa.
Giờ em định dùng kết cấu thép đặt trên 2 dầm 2...