Xổ số miền bắc 70% toàn khó trúng. Toàn người không hiểu biết dễ sợ. Nói là thiểu năng thì hơi xúc phạm tới những người không may mắn. Không hiểu nó là 1 cái gì đó còn hơn cả xui xẻ . Các ạn đó lên khoe trúng thưởng các kiểu. Khoe...