Chào các anh chị chuyên môn cao về kết cấu. Em đang có ý định xây nhà 2 tầng đổ BT cả 2 sàn. Diện tích xây dựng là 10x10,5 m2. Do em không có chuyên môn về kết cấu nên muốn lên đây hỏi các anh chị là em bố trí cột và dầm như hình có...