Ampe kìm đo điện, còn được gọi là ampe kìm đo dòng điện hoặc ampe kìm đo dòng điện xoay chiều, là một thiết bị quan trọng trong lĩnh vực điện tử và điện lạnh. Thiết bị này có khả năng đo dòng điện trong mạch điện xoay chiều mà...