Vấn đề an toàn lao động trong xây dựng luôn là mối quan tâm hàng đầu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Tại Đồng Nai, theo ghi nhận của đoàn giám sát về việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động, vẫn còn...