Chào mọi người!

Mình đang tìm bài:

Observational design method for earth structures constructed on soft ground. Authors: E. Wakita, M. Matsuo

Nếu ai có thì upload lên cho mình dùm hay gởi về địa chỉ email: thanhynhanh@aim.com

Cám ơn mọi người!