Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu số 02/XL-HARMONY: Xây lắp tầng hầm và phần thân - Dự án khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng - giai đoạn 1.
Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên, tìm hiểu thông tin chi tiết & mua HSMT tại:
1. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung - 78A Duy Tân - quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - Điện thoại: 0511.2.467.467 - Fax: 0511.2.222.233.
2. Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng Việt Nam.
3. Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 06/9/2010 đến trước 09 giờ ngày 06/10/2010.
4. Thời điểm đóng & mở HSDT: 09 giờ ngày 06/10/2010.
5. HSDT phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 1.000.000.000 đồng Việt Nam.
Ngoài ra, Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại Website Công ty: www.lec.com.vn
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nếu cần thêm thông tin thì Nhà thầu liên hệ Mr Nhân - Bộ phận Quản lý dự án
Điện thoại: 0511.2.467.467 hoặc 0979.204.715
Email: nhan1013@gmail.com