Mình đang tính toán kết cấu cống dẫn dòng trong đập bê tông trọng lực. Ở đây chủ yếu là do bê tông và khi thi công thi công ở 2 thành bên có. Nhưng mình băn khoăn ở chỗ là lực tác dụng lên thành cống, đỉnh cống, và tải trọng thi công như thế nào vậy các bác. Lưu ý là ko phải là đất mà là bê tông. Xin các bác chỉ giáo cho đệ.