Mình xin gửi các Anh, Chị, Em TCVN 5574:2018 và SP 63.13330.2012 là tiêu chuẩn của Nga (cơ sở của tiêu chuẩn mới này) cùng 1 số tóm tắt các điểm khác biệt so với tiêu chuẩn cũ.
Mình đang thấy cách tính nứt ở TCVN 5574:2018 đang tính ra kết quả chênh lên tầm 1.3 lần so với tiêu chuẩn 5574:2012
Các Anh Chị Em cùng nghiên cứu, cùng thảo luận vấn đề này nhé.
TCVN 5574:2018
SP63.13330.2012
LeMinhLong