chào admin và các ae kỹ sư điện!
Admin và các ae ks điện điện tử cho tôi hỏi ai biết trên thế giới các forum lớn uy tín về năng lượng xanh như solar, wind, water không cho tôi xin đường link với. Rất cảm ơn