Nhằm tối ưu công năng sử dụng về mặt bằng kiến trúc và chi phí cho công tác thiết kế kết cấu công trình cao tầng.Mình muốn cùng mọi người trao đổi và so sánh về cách thiết lập công thức thay đổi tiết diện cột chữ nhật được chọn theo phương pháp thông thường về các dạng tiết diện hình chữ thập, chữ L, chữ T nhưng vẫn giữ được giá trị chuyển vị và dao động tương đương với hệ kết cấu ban đầu.
Attached Files