Bài viết chia sẻ bài báo khoa học giới thiệu về hệ thống Outrigger và hiệu quả của nó trong hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng BTCT. Phương án kết cấu này đã được áp dụng cho tòa Keangnam Hanoi Landmark tower.
Attached Files