Nản quá mọi người à. Tình hình là qua tháng 6 âm lịch tới mình xây nhà mà gia đình họ hàng bà con không có ai có kinh nghiệm về mảng thiết kế, kiến trúc, xây dựng cả nên không có người để nhờ. Thuê tư vấn giám sát ngoài người dưng thì sợ họ đi đêm với thầu, ai cũng bảo vậy. Đang lo quá.