Bài viết chia sẽ tới bạn đọc bản tính excel tính toán chiều dài neo, nối cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode 2. Bản tính được lập xong quá trình thiết kế công trình Tòa nhà trụ sở chính Daikin Việt Nam tại Hồ Chí Minh do Xí Nghiệp TVTKXD số 3 - CDC thực hiện năm 2020 và được các chuyên gia người Nhật đánh giá rất cao. Bản tính đã được trình bày dưới dạng song ngữ E/V, rất mong nhận được các ý kiến góp ý từ bạn đọc nếu bản tính còn sai sót.
Attached Files