Giới thiệu Giáo Trình Hán Ngữ


1.1 Giáo trình Hán Ngữ là gì?


Giáo trình Hán Ngữ là bộ sách được xuất bản bởi Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Đây là giáo trình chuẩn được sử dụng rộng rãi tại các trường Đại học và Trung tâm tiếng Trung. Giáo trình được biên soạn theo hướng thực hành giao tiếp. Nhưng cũng giới thiệu khái quát cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hán hiện đại.

Bộ sách Hán Ngữ ở Việt Nam được biên dịch lại cẩn thận. Chủ biên là Trần Thị Thanh Liêm
1.2 Ai nên học sách hán ngữ?


⇒ Bộ Giáo trình Hán Ngữ gồm 3 tập (chia thành 6 quyển Thượng – Hạ):
  • Tập 1 gồm 2 quyển, mỗi quyển 15 bài
  • Tập 2 gồm 2 quyển, mỗi quyển 10 bài
  • Tập 3 gồm 2 quyển, mỗi quyển 13 bài

⇒ Mỗi bài học gồm các phần:
  • Bài học
  • Từ vựng
  • Chú thích
  • Ngữ pháp, ngữ âm
  • Luyện tập

Giáo trình Hán ngữ gồm 3300 từ mới. Giáo trình mới được biên soạn theo hướng thực hành giao tiếp. Phần ngữ pháp của Hán Ngữ tương đối cơ bản. Do đó rất dễ tiếp cận kể cả với người tự học.

=>Tải giáo trình hán ngữ 6 quyển tại đây

theo EMG Online trang thông tin giáo dục đào tạo, chuyên chia sẻ kiến thức, tài liệu, khóa học online chất lượng, được cập nhật thường xuyên và liên tục