Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

  Thông báo

  Với sự phối hợp của Hội Cơ học đất và Địa Kỹ thuật công trình Quốc tế (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – ISSMGE), Hội Cơ học đất và Địa Kỹ thật công trình Việt Nam
  (VSSMGE), Viện Địa Kỹ thuật (VGI), Trung tâm T− vấn KHCN (HANTECH) và Công ty Cổ phần T− vấn
  AA (AA-Corp) phối hợp tổ chức lớp học về xử nền đất yếu và nền móng công trình (Short Course on Soil
  Improvement and Foundation Engineering – COSIFE-07’)
  Lớp học COSIFE-07’ đ−ợc tổ chức từ ngày 2-3 tháng 5/ năm 2007 tại Hà Nội và ngày 3-4 tháng 5/2007, tại
  TP Hồ Chí Minh.
  Tham gia giảng dạy lớp học COSIFE-07’ là các chuyên gia hàng đầu của thế giới và Việt Nam về xử lý nền
  đất yếu và kỹ thuật nền móng công trình. é?ng chủ nhiệm lớp học là GS.TS Seco Pino, Chủ tịch Hội Cơ
  học đất và Địa Kỹ thuật quốc tế và GS.TS Nguyễn Tr−ờng Tiến, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa Kỹ thuật
  công trình Việt Nam, Chủ tịch Viện Địa Kỹ thuật, Tổng biên tập Tạp chí Địa Kỹ thuật và Chủ tịch Hội đồng
  Công ty cổ phần t− vấn AA. GS.TS Seco Pino sẽ đọc hai bài giảng về xử lý nền đất yếu. Các kinh nghiệm
  và công nghệ xử lý nền đất yếu của Pháp, Đức, Âu châu, ấn độ, Hàn Quốc, Việt Nam sẽ đ−ợc trình bày
  với các công trình cụ thể.
  Xử lý nền đất yếu, đắp đất tôn nền trên nền đất yếu, chống tr−ợt lở đất và kỹ thuật nền móng công trình
  trong đô thị đã, đang và sẽ trở thành chủ đề hết sức quan trọng để phát triển đ−ờng xá, lấn biển, công trình
  hạ tầng kỹ thuật và nhà ở. Lớp học chắc chắn sẽ là cơ hội tuyệt vời để các học viên và các nhà khoa học
  đầu ngành thế giới cùng trao đổi và thảo luận nhằm xây dựng đ−ợc các công trình ổn định, bền vững, giảm
  thiểu tác động đến môi tr−ờng, phòng chống thiên tai và xoá đói giảm nghèo.
  Dự kiến mỗi lớp học sẽ có khoảng 150 học viên. Kính đề nghị các cơ quan, các công ty, các Tr−ờng đại
  học, Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các cá nhân đăng ký tham dự lớp học, quảng cáo, giới thiệu sản
  phẩm, công nghệ và tài trợ cho công tác tổ chức lớp học. Phí đóng góp tham dự và tài trợ đ−ợc quy định
  nh− sau :
  Tài trợ vàng : 5.000.000 đồng VN.
  Tài trợ Bạc : 4.000.000 đồng VN.
  Tài trợ Đồng : 3.000.000 đồng VN.
  Học viên đóng góp : 500.000 đồng VN / ng−ời.
  Phí tài trợ và đóng góp của các tổ chức và học viên đ−ợc sử dụng để tổ chức lớp học, in giáo trình, bài
  giảng, bồi d−ỡng giảng viên, phiên dịch, chi phí ăn ở, đi lại của các giảng viên quốc tế và gặp gỡ địa kỹ
  thuật đ−ợc tổ chức vào tối 2/5/2007 (tại Hà Nội) và 4/5/2007 (tại TP Hồ Chí Minh).
  Ban tổ chức lớp học ủy nhiệm cho Công ty Cổ phần T− vấn AA (AA-Corp) tổ chức lớp học và thu phí.
  Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ.
  Văn phòng Công ty Cổ phần T− vấn AA (AA-Corp) và Hội Cơ học đất và ĐKT công trình Việt Nam
  Địa chỉ : Số 9 / Ngõ 44 Phố Hàm Tử Quan – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  Tel : (84-4) 9324 959 / (84-4) 5145 782.
  Fax: (84-4) 9325 969/ (84-4) 5145 782.
  Email: aacorp.office@gmail.comtruongtien@gmail.com
  Rất mong nhận đ−ợc sự tham gia của quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp.

  TM Ban tổ chức
  GS. Nguyễn Trường Tiến (đã ký)
  --------------------------------------
  chi tiết xin xem file đính kèm
  Attached Files
  Last edited by ketcaucdc; 16-03-2007, 11:17 AM.
  ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

 • #2
  Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

  DỰ THẢO
  CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU VÀ KỸ THUẬT NỀN MÓNG
  Tentative Program Short Course on Soil Improvement and Foundation Engineering – COSIFE-07’

  ---------------

  2 / 5 / 2007 (Hanoi) - 3 / 5 / 2007 (TP Hồ Chí Minh)
  8.00 8.45 Đăng ký đại biểu
  8.45 9.15 Khai mạc GS. Pedro Seco e Pinto (Bồ Đào Nha) -
  (Chủ tịch ISMGE)
  GS. Madhira Madhav (Ấn Độ)- PCTịch ISMGE
  GS. Nguyễn Mạnh Kiểm (Vietnam)
  GS.Nguyen Truong Tien (Vietnam).
  9.15 10.00 Xử lý nền đất yếu không sử dụng phụ gia và các thành phần khác. GS.Pedro Seco e Pinto (Bồ Đào Nha) – Chủ tịch ISSMGE,

  10.00 10.45 Xử lý nền đất yếu bằng đầm chặt động GS. Eun Chui Shin(Hàn Quốc)
  10.45 11.15 Nghỉ giải lao
  11.15 12.00 Lý thuyết và áp dụng đầm chặt động và thay thế đất bằng động lực tại nhà máy lọc dầu của Việt Nam. TS. Serge Varaksin(Pháp)
  12.00 13.00 Thảo luận
  13.00 14.00 Nghỉ trưa
  14.00 14.45 Nguyên lý thấm và thoát nước bằng Geosynthetics (vải ĐKT) trong xây dựng ĐKT GS. Georg Hertlen (CHLB Đức)
  14.45 15.30 Kỹ thuật xử lý nền bằng chất tảI trước và băng thoát nước thẳng đứng. GS. Madhira Madhav (Ấn Độ).
  15.30 16.00 Lý thuyết và áp dụng cố kết chân không tại nhà máy điện Cà Mau (Việt Nam). TS. Serge Varaksin(Pháp)
  16.00 16.30 Nghỉ giải lao
  16.30 17.30 Thảo luận
  17.30 19.00 Gặp mặt địa kỹ thuật giữa Hội CHĐ & ĐKT quốc tế và Hội CHĐ & ĐKTVN- Cấp chứng chỉ

  ----

  3 / 5 / 2007 (Hanoi) - 5 / 5 / 2007 (TP Hồ Chí Minh)
  8.30 9.15 Xử lý đất yếu bằng phụ gia và các thành phần khác. GS.Pedro Seco e Pinto (Bồ Đào Nha) – Chủ tịch ISSMGE
  9.15 10.00 Xử lý đất yếu bằng phương pháp trộn sâu. GS. Eun Chui Shin(Hàn Quốc)
  10.00 10.30 Thảo luận
  10.30 11.00 Nghỉ giải lao
  11.00 11.45 Gia cố cường độ đất nền bằng vải địa kỹ thuật GS. Georg Hertlen (CHLB Đức)
  11.45 12.30 Xuwr lý nền đất yếu ở Việt Nam. GS. Nguyễn Trường Tiến (Vietnam)
  12.30 13.00 Thảo luận
  13.00 14.00 Nghỉ
  14.00 14.45 Một số vấn đề địa kỹ thuật trong hiện đại hoá các đô thị. GS. Nguyễn Bá Kế/ (Vietnam)
  14.45 15.30 Kỹ thuật xử lý nền bằng cọc đá, cọc cát GS. Madhira Madhav (Ấn Độ).
  15.30 16.00 Nghỉ giải lao
  16.00 17.00 Thảo luận
  17.00 17.30 Đánh giá, bế mạc, cấp chứng chỉ GS.Pedro Seco e Pinto (Bồ Đào Nha) – Chủ tịch ISSMGE
  GS. Madhira Madhav (Ấn Độ).
  TS. Trịnh Minh Thụ (Vietnam)
  If You Love, Love Openly

  Ghi chú


  • #3
   ðề: Cv & Abstracts

   Dự thảo Chương trình lớp học và Lý lịch & ảnh của các Giảng viên + tóm tắt các bài giảng được cho trong File dưới đây.

   Theo chị Lê Thu Nga, CEO - AA Consulting Corporation (AA.Corp), thì hiện đang xúc tiến đặt địa điểm học ở Hà Nội, có lẽ là ở Nhà khách BQP 33 Phạm Ngũ Lão, nhưng chưa đặt được chính thức. Ở TP. HCM đã có người chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức, dự định dùng Hội trường của Học viện Hành chính Quốc gia.

   Hiện đang chờ các báo cáo toàn văn của các giảng viên để đóng tuyển tập bài giảng, hy vọng phát cho học viên trước để nghiên cứu.
   Attached Files
   If You Love, Love Openly

   Ghi chú


   • #4
    Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

    Đây là Thông báo số 2 ngày 5/4/07, chương trình lớp học.
    15h30 chiều nay 10/4, ban tổ chức lớp học sẽ họp. Các thông tin cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo đến anh em.
    Attached Files
    ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

    Ghi chú


    • #5
     Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

     xin cho biết là khi học xong thì có cấp chứng chỉ như thế nào, nghe giảng bằng tiếng Anh hay có phiên dịch tiếng Việt. Xin cảm ơn

     Ghi chú


     • #6
      Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

      Nguyên văn bởi bigmaple81
      xin cho biết là khi học xong thì có cấp chứng chỉ như thế nào, nghe giảng bằng tiếng Anh hay có phiên dịch tiếng Việt. Xin cảm ơn
      Lớp học bằng tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt. Chứng chỉ do Hội địa kỹ thuật quốc tế (ISSMGE) và Hội cơ học đất và ĐKTCTVN cùng cấp. Trong chứng chỉ có chữ ký của Chủ tịch Hội cơ học đất và ĐKT quốc tế và Chủ tịch Hội CHĐ và ĐKTCT VN.
      Học viên học đóng góp 500 K, thực chất là chỉ đóng góp cho các suất ăn của chính mình cho bữa trưa trong 2 ngày+ buổi gặp gỡ ĐKT buổi tối+ cafe giữa giờ + tuyển tập tài liệu + đĩa CD bài giảng + thuê địa điểm và hỗ trợ 1 chút kinh phí cho Ban tổ chức thuê chỗ ở cho chuyen gia. Các chuyên gia nước ngoài giảng dạy miễn phí. Tầm cỡ mấy ông giáo sư này, một giờ dạy ở nước ngoài phải vài trăm usd.
      Buổi tối ngày 2/5, các thành viên tham gia lớp học còn có 1 buổi
      Có thể nói đây là một có hội hiếm có gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia ĐKT đến từ nhiều nước khác nhau.

      Dưới đây là thông báo số 3 của Lớp học bằng cả tiếng Anh và tiếng Viêt.
      Attached Files
      ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

      Ghi chú


      • #7
       Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

       Em Chào các anh
       Ở Tp HCM thì đăng ký ở đâu vậy hả các anh ?

       Ghi chú


       • #8
        Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

        Nguyên văn bởi luudanh2005
        Em Chào các anh
        Ở Tp HCM thì đăng ký ở đâu vậy hả các anh ?
        Tại thành phố HCM, liên hệ theo địa chỉ:
        Văn phòng Hội Cơ học đất và Địa Kỹ thuật Công trình Việt Nam:
        Ông Trần Đình Ngô - Phó Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam.
        Địa chỉ: B9/ 2- Phòng 25- Cư xá Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh-TP HCM
        Tel: 0903808645 Fax : (08) 8991 727
        Email: ngotran9@yahoo.com hoặc dccltd@hcm.vnn.vn

        Ghi chú


        • #9
         Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

         bác huycdc cho hỏi chút. Tôi có đến số 9/ngõ 44 phố Hàm tử quan nhưng nhà đó không phải là trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn AA và Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam. Gọi điện đến số 9324959 thì được trả lời là Hội cơ học đất đã chuyển đi chỗ khác, còn Công ty AA thì không có ở đó. Vậy tôi phải qua đâu để đăng ký? Sao địa chỉ ghi rõ trong thông báo mà khi đến không phải vậy?Xin cảm ơn

         Ghi chú


         • #10
          Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

          Nguyên văn bởi bigmaple81
          bác huycdc cho hỏi chút. Tôi có đến số 9/ngõ 44 phố Hàm tử quan nhưng nhà đó không phải là trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn AA và Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam. Gọi điện đến số 9324959 thì được trả lời là Hội cơ học đất đã chuyển đi chỗ khác, còn Công ty AA thì không có ở đó. Vậy tôi phải qua đâu để đăng ký? Sao địa chỉ ghi rõ trong thông báo mà khi đến không phải vậy?Xin cảm ơn
          Anh đã gọi thư đên đó (9324 959) và găp cô Hông, Trụ sơ Hôị vân ơ đó. Đây là nhà của chú Trương Tiên. Chú có thê gưỉ mail đê đăng ký.

          Địa chỉ : Số 9 / Ngõ 44 Phố Hàm Tử Quan – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
          Tel : (84-4) 9324 959 / (84-4) 5145 782.
          Fax: (84-4) 9325 969/ (84-4) 5145 782.
          Email: aacorp.office@gmail.comtruongtien@gmail.com
          ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

          Ghi chú


          • #11
           Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

           Cac bac cho hoi cai nay voi: Toi o xa va muon dang ky hoc tai TP HCM thi dang ky nhu the nao?
           Cam on!

           Ghi chú


           • #12
            Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

            Nguyên văn bởi geostudy
            Cac bac cho hoi cai nay voi: Toi o xa va muon dang ky hoc tai TP HCM thi dang ky nhu the nao?
            Cam on!
            Bạn nên đọc các bài ơ bài trên, trong file đính kèm cũng có đ/c liên lạc.

            Tại thành phố HCM, liên hệ theo địa chỉ:
            Văn phòng Hội Cơ học đất và Địa Kỹ thuật Công trình Việt Nam:
            Ông Trần Đình Ngô - Phó Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam.
            Địa chỉ: B9/ 2- Phòng 25- Cư xá Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh-TP HCM
            Tel: 0903808645 Fax : (08) 8991 727
            Email: ngotran9@yahoo.com hoặc dccltd@hcm.vnn.vn
            ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

            Ghi chú


            • #13
             Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

             Dươi đây là thông báo sô 4 của lơp học.
             Attached Files
             ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

             Ghi chú


             • #14
              Ðề: Lớp học ĐKT quốc tế do Hội cơ học đất & ĐKT Q. tế (ISSMGE) tổ chức

              Theo thông báo của ban tổ chức, hiện nay số người đăng ký tham gia lớp học ở Hà Nội là khoảng 170 người và ở TP.HCM là khoảng 150 người.
              Teo GS.TS. Nguyễn Trường Tiến - Trưởng ban tổ chức, một số bạn Sinh viên, học viên cao học có rất muốn tham gia lớp đã gửi thư và gọi điện xin giảm giá vì điều kiện sinh viên. GS. Tiến đã hoan nghênh tất cả các bạn sinh viên đến tham dự lớp học. Nếu điều kiện chi phí không cho phép thì có thể nộp ít hơn và chỉ lấy đĩa CD bài giảng, không được lấy quyển tuyển tập.
              Last edited by ketcaucdc; 02-05-2007, 12:02 PM.
              ThS.KS.Phạm Như Huy - Trưởng ban quản trị ketcau.com - Cty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Việt Nam (CDC). Tel. 04.2.216.217.1; - Email: huycdc@gmail.com

              Ghi chú


              • #15
               Ðề: Các chuyên gia quốc tế đã đến Hà Nội

               Cho đến tối nay 01/05/2007, tất cả các chuyên gia quốc tế đã đến Hà Nội, gồm có:

               1. GS. Pedro S. Sêco e Pinto, người Bồ Đào Nha, Chủ tịch Hội cơ học đất và ĐKT quốc tế (ISSMGE), Phòng thí nghiệm kỹ thuật dân dụng quốc gia tại Lisbon (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa - LNEC), Trường đại học Coimbra, Portugal               2. GS. TS. Georg Heerten, Công ty NAUE GmbH & Co. KG, Trường Đại học Công nghệ RWTH Aachen, Đức               3. GS. TS. Eun Chul Shin, Trường Đại học Incheon, Hàn Quốc

               4. GS. Madhira Madhav, Phó Chủ tịch Hội cơ học đất và ĐKT quốc tế (ISSMGE), Trường Đại học Công nghệ JAWAHARLAL NEHRU, Ấn Độ

               5. TS. Serge Varaksin, Đồng chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật số 17 của ISSMGE về gia cố đất (TC17- Ground Improvement), Công ty Menard Soltraitement, Pháp (đi cùng phu nhân)

               Các vị khách đã được GS. TS. Nguyễn Trường Tiến dẫn đi thăm quan Hà Nội. Ngày mai 02/05/2007 sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên, với lời khai mạc của GS. TS. Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Tổng Hội XDVN (VIFCEA).
               Attached Files
               Last edited by toanDF; 02-05-2007, 10:48 PM.
               If You Love, Love Openly

               Ghi chú

               izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort
               wwwxxx nxxxn indo xxx girl xxx video xxx japan
               antalya escort bayan
               gaziantep escort gaziantep escort
               pinbahis pinbahis dizitune.com
               bostanci escort pendik escort
               ankara escort
               replica watches
               Working...
               X