Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

Collapse
X
 
 • Filter
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

  - 1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
  2 Hệ thống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4118-85 * 889/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
  3 Nền các công trình thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4253-86 * 887/UBXD 12/11/85 Trường
  ĐHTL

  4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN4116-85 * 888/UBXD 12/11/85 Viện KS -TK-TL
  5 Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén. QPTL.11.77 * 543KHKT/QĐ 27/12/77 Viện KS -TK-TL T.Điên
  6 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
  QPTL.C5.75
  1129TL/QĐ 10/8/76 Vụ kỹ thuật
  7 Quy phạm tính toán thuỷ lực đập tràn. 14TCN-7-85 *
  QPTL.C8.76
  Bộ thuỷ lợi Năm 71 Vụ kỹ thuật
  8 Đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá - Quy trình thiết kế. 14TCN-58-88 * 88TL/QĐ 16/2/88 Viện KS -TK-TL
  9 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. 14TCN-30-85 *
  QPTL.C3.75
  2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
  10 Quy trình tính toán tổn thất thuỷ lực do ma sát dọc theo chiều dài dẫn nước. 14TCN-26-85 *
  QPTL.C1.75
  592QĐ/KT 30/6/75 Dịch từ TY u H.34-55 của L.xô
  11 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thuỷ lợi ( do sóng và tầu ). 14TCN-28-85
  QPTL.C1.78

  12 Quy phạm tính toán thuỷ lực cống dưới sâu. 14TCN-8-85 *
  QPTL.C1.75
  2854TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
  13 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thuỷ công. TCXD.57.73 * 261-UB/KTh 15/8/73 Dịch từ CH u II.II.1.10.65 của L.xô cũ
  14 Quy trình thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công (tập I,II,III). 14TCN-54-87 * Vụ kỹ thuật Năm 89 Vụ kỹ thuật
  15 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép. 14TCN-56-88 * 740QĐ/KT 30/9/88 Viện KS -TK-TL
  16 Đường thi công công trình thuỷ lợi-Quy phạm thiết kế. 14TCN-43-85 * 632QĐ/KT 1986 Viện KS -TK-TL
  17 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi. 14TCN-57-88 * 783TL/QĐ 15/10/88 Viện KS -TK-TL
  18 Quy trình tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun. 14TCN-81-90 * 720TL/QĐ 3/10/91 Viện KS -TK-TL
  19 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tiêu cho ruộng lúa. 14TCN-60-88 * 867QĐ/KT 9/1/88 Trường
  ĐHTL

  20 Tiêu chuẩn thiết kế-Hệ số tưới cho ruộng lúa. 14TCN-61-92 * 895QĐ/KT 27/8/92 Trường
  ĐHTL

  21 Chỉ dẫn thiết kế các công trình lấy nước trên sông bằng đập cột nước thấp cho hệ thống tưới. Năm 1983 * bộ thuỷ lợi Năm 1983 Vụ kỹ thuật
  22 Hồ chứa vùng đồi. Năm 1976 Vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
  23 Sổ tay thiết kế trạm bơm vừa và nhỏ. Năm 1987 Vụ kỹ thuật Năm 1987 Nguyễn Sung - C.ty cơ điện
  24 Tiêu chuẩn thiết kế các công trình của hệ thống cải tạo đất. Năm 1984 Vụ kỹ thuật Năm 1984 Vụ kỹ thuật
  25 Quy trình thiết kế các hệ thống tưới lúa. BCH.II.25.75 Vụ kỹ thuật Năm 1985 Vụ kỹ thuật dịch từ tài liệu L.xô cũ
  26 Tiêu chuẩn thiết kế thuỷ lực tháp điều áp ( ấn độ-tham khảo ). Năm 1988 Viện KH.TK thuỷ lợi Năm 1988 ViệnKS
  TK -Tlợi

  27 Quy phạm tạm thời để tính tải trọng gió. QP.01.61 1184UB/CQL 20/5/61 UB kế hoạch nhà nước
  28 Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế. 14TCN-10-85 *
  QPTL.C6.77
  92KT/QĐ 20/9/77 Vụ kỹ thuật
  29 Tính toán thuỷ văn công trình cho các giai đoạn quy hoạch và thiết kế-Quy phạm thành phần khối lượng. 14TCN-4-85
  QPTL.A1.76

  30 Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ nông. 14TCN-49-86
  31 Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi. 14TCN-32-85 *
  HDTL.C3.77
  1056KT/QĐ 6/10/78 Vụ kỹ thuật
  32 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. 14TCN-35-85 *
  HDTL.C4.76
  977TL/QĐ 8/9/77 Đại học thuỷ lợi
  33 Chỉ dẫn thiết kế âu tầu. HDTL.C2.75 * bộ thuỷ lợi Năm 1976 Bộ thuỷ lợi
  34 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép có công dụng khác nhau. 14TCN-34-85 *
  HDTL.1.1.77
  204KT/QĐ 20/11/77 Vụ kỹ thuật dịch từ CH.373.67
  35 Hướng dẫn kỹ thuật tính toán thuỷ lực kênh nhà máy thuỷ điện trong trường hợp dòng chẩy không ổn định. HDTL.C1.75 * bộ thuỷ lợi 1975 Vụ kỹ thuật
  36 Hướng dẫn điều tra tính toán thuỷ văn thuỷ lợi cho công trình kho nước nhỏ. HDTL.C5.78
  37 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước. HDTL.C7.83 * 563KT/QĐ 13/11/84 Vụ kỹ thuật
  38 Quy phạm phân cấp đê. 14TCN-19-85 *
  QPTL.A6.77
  344QĐ/KT 21/3/77 Cục QLĐĐ - PCLB
  39 Quy phạm thiết kế bể lắng cát nhà máy thuỷ điện. QPTL.C.4.75 * vụ kỹ thuật Năm 1976 Vụ kỹ thuật
  40 Quy phạm thiết kế kênh dẫn của nhà máy thuỷ điện. QPTL.C1.76 * vụ kỹ thuật 1977 Vụ kỹ thuật
  41 Quy phạm thành phần và khối lượng Tính toán thuỷ năng - thuỷ lợi cho giai đoạn quy hoạch, nhiệm vụ thiết kế và thiết kế. QPTL.C10.79 * 1138/QĐ/TT 5/9/79 Vụ kỹ thuật
  42 Các công trình trên hệ thống thuỷ nông-Quy phạm thiết kế. 14TCN-37-85
  43 Các công trình trên hệ thống kênh tưới-Quy phạm thiết kế. 14TCN-42-85
  44 Chỉ dẫn tạm thời về tính toán xói lở lòng dẫn bằng đá sau đập tràn có mũi hắt. HDTL.C8.83
  45 Công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ-Quy trình thiết kế. 14TCN-84-91
  46 Ví dụ: Tính toán thuỷ văn hồ chứa (loại nhỏ ở miền núi). Năm 1977 bộ thuỷ lợi Năm 1977 vụ kỹ thuật
  47 Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế (soát xét lần 2). TCVN2737-1995 345BXD/KHCN 19/12/95 Viện KHKT xây dựng
  48 Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5575-91 * 204TCH 11/8/1989 Viện TCH và
  TKĐH

  49 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN5573-91 * 205/TCH 11/8/89 Trường ĐH XD hà nội
  50 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78
  51 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Danh mục chỉ tiêu. TCVN4059-85
  52 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế. 20TCN21-86
  53 Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về thiết kế. 20TCN40-87
  54 Thí dụ tính toán cửa van hình cung. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ kỹ thuật
  55 Ví dụ tính toán đập đất. Vụ KT - 1977 vụ kỹ thuật Năm 1977 Viện TK
  TL-TĐ

  56 Hướng dẫn thiết kế móng cọc. Vụ KT - 1977 * vụ kỹ thuật Năm 1977 Vụ KT dịch từ TL- L.xô
  57 Quy trình thiết kế và thi công các thiết bị tiêu nước trong đập đất. Hà nội - 1975 vụ kỹ thuật Năm 1975 Dịch từ tài liệu KT L.xô
  58 Quy phạm kỹ thuật tạm thời đo lưu lượng thấm của công trình thuỷ công. Vụ KT - 1971
  59 Chỉ dẫn về tính toán kinh tế khi thiết kế các bộ phận riêng lẻ và công trình thuỷ điện. Mascơva-1971 vụ kỹ thuật Năm 1971 Dịch từ tài liệu L.xô cũ
  60 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà máy và công trình -Yêu cầu thiết kế. TCVN2622-78 * 573KHKT/QĐ 30/12/78 Viện KHKT xây dựng
  61 Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước. 14TCN87-1995 * 167QĐ/KHKT 28/10/95 Viện QH thuỷ lợi
  62 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. TCVN5718-1993 * 115BXD/KHKT 11/5/1993 Viện
  KHKT

  Xâydựng

  63 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi. HDTL-C4-76 * 977TL/QĐ 8/9/1974 Nguyễn Xuân Bảo
  Nguyễn Công Mẫn

  64 Kỹ thuật thường thức sửa chữa đê (giữ đê phòng lụt). Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB Năm 1972 Cục QLĐĐ-PCLB
  66 Chuyên đề móng cọc. Năm 1990 bộ thuỷ lợi Năm 1990 T. tâm Ttin - TL
  67 Ví dụ tính toán thuỷ năng thuỷ lợi cho hồ chứa loại vừa và nhỏ. Năm 1978 vụ kỹ thuật Năm 1978 Vụ kỹ thuật
  68 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD09-72
  69 Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng: Trụ sở cơ quan. TCXD52-72 * 300-UB/QĐ 8/6/72 Viện TK T.chuẩn
  70 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng nhân tạo cho các công trình kiến trúc dân dụng. TCXD16-64 * 280UB/TC 16/4/64 Vụ TK
  TCH UBKTCB

  71 Quy phạm xây dựng: Đặt đường dây dẫn điện trong các công trình kiến trúc. QPXD25-65 * 03-UB/TKTC 19/4/66 Vụ TK
  TCH UBKTCB

  72 Quy phạm xây dựng đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. QPXD27-66 * UBKTCB nhà nước 15/8/66 UBKTCB nhà nước
  73 Tiêu chuẩn thiết kế: Chiếu sáng tự nhiên. TCXD29-68 * 327UB/TKTG 9/11/67 Vụ TK
  TCH UBKTCB

  74 Tiêu chuẩn tạm thời để tính diện tích kho. TCXD-50-72 * 001-QĐ/CT 3/1/72 Uỷ ban
  KTCBNN

  75 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. TCVN4088-85 * 160/UBXD 11/11/85 Viện TK điển hình và TCH
  76 Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. TCXD42-70 * 505UB/KTh 15/11/75 Vụ KHKT - Bộ XD dịch từ tài liệu L.xô cũ
  77 Hướng dẫn tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu. Năm 1997 * 1044NN-KHCN/QĐ 28/5/97 Công ty TVXDTL 1
  78 Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển tài nguyên nước. Năm 1997 * 1119NN-KHCN/QĐ 31/5/97 Tr.Tâm
  Môi.T

  ĐHTL

  79 Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi. Năm 1996 * 1871NN-KHCN/QĐ 4/11/96 Viện
  KH-KT

  Th. lơị

  80 Chỉ dẫn về thiết kế và đánh giá hệ thống tưới mặt. Năm 1994 Tài liệu của FAO Năm 1989 FAO
  81 Quy phạm chung về thiết kế công trình thuỷ lợi. Năm 1977 * 468KHKT/QĐ 23/12/76 Bộ thuỷlợi
  82 Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. QPTL-C3-75 * 2851TL/QĐ 4/12/75 Vụ kỹ thuật
  83 Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công. QPTL-C2-75 * 84QĐ/KT 6/9/75 Vụ kỹ thuật

  cÁC BÁC CÓ LINK DÃN TỚI CÁC FILE TRÊN, HOẶC CÓ FILE THÌ CHIA SẺ CHO ANH EM CHUNG TA NHE, GÓP PHẤN PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THUỶ ĐIỆN !
  Eng. DINH XUAN PHUONG
  098.434.9698 congtrinhthuy05@gmail.com

 • #2
  Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

  Chào bác Đinh Xuân Phương (& bác Nhim4mắt)

  Vui lòng cho tôi xin file PDF:

  Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi 14TCN-32-85 (HDTL.C3.77)

  Nhân tiện, cái Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế QPTL. C-6- 77 (14 TCN 10:1985) có được đưa vào Khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án metro HN. Nay, không biết, nó còn được áp dụng rộng rãi không? Có đã/sắp bị thay thế bởi một tiêu chuẩn nào khác không?

  Mong bác xác minh giùm

  Xin cảm ơn nhiều
  If You Love, Love Openly

  Comment


  • #3
   Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

   Sáng nay tôi được bác Nhim4mắt gửi qua mail cho cái link download file PDF:

   Hướng dẫn thiết kế đường hầm thuỷ lợi 14TCN-32-85 (HDTL.C3.77)

   như dưới đây:

   http://www.4shared.com/file/11544536..._thuy_loi.html

   Bác ấy cũng nói "Trong danh mục tiêu chuẩn hủy bỏ của Bộ Nông nghiệp chưa có tên tiêu chuẩn QPTL. C-6- 77. Nó có thay hay không thì tôi chưa rõ".
   Tôi có bản giấy Quy phạm này, nhưng chưa kịp Scan và đưa lên www.mediafire.com

   Chân thành cảm ơn bác Nhím
   If You Love, Love Openly

   Comment


   • #4
    Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

    Nguyên văn bởi toanDF View Post
    Bác ấy cũng nói "Trong danh mục tiêu chuẩn hủy bỏ của Bộ Nông nghiệp chưa có tên tiêu chuẩn QPTL. C-6- 77. Nó có thay hay không thì tôi chưa rõ".
    Tôi vẫn dùng cái này, tuy nó hơi cổ nhưng phải nói là tìm cái nào thay thế hơi khó: tài liệu tham khảo thì nhiều nhưng cái mình cần là, ít ra, có 1 chút giá trị pháp lý.

    Comment


    • #5
     Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

     Bác nhím 4 mắt có thể share cho tôi tiêu chuẩn sau được không:
     Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
     QPTL.C5.75

     Tôi thấy bác có đề cập đến cái này ở trên
     Hay là ai có thì share cho tôi với, TKS trước.

     Comment


     • #6
      Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

      Nguyên văn bởi cmengenie View Post
      Bác nhím 4 mắt có thể share cho tôi tiêu chuẩn sau được không:
      Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công. 14TCN-11-85 *
      QPTL.C5.75

      Tôi thấy bác có đề cập đến cái này ở trên
      Hay là ai có thì share cho tôi với, TKS trước.
      Tôi chỉ có bản giấy. Tiêu chuẩn này mới tái bản cùng với bộ quy trình tính toán bê tông cốt thép thủy công. Bác qua chỗ số 2 Ngọc Hà mà mua.

      Comment


      • #7
       Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

       Chao anh Dinh Xuan Phuong.
       Toi la thanh vien moi cua dien dan. Hien toi dang lam cong viec can den mot so tieu chuan ma a post len dien dan mong anh gui giup toi linh cua "QP-TL-C-8-76 " là quy pham tinh toán thủy lực đập tràn. Xin cam on. Dịa chỉ mail cua tôi: bktec84@yahoo.com hoac gmail: thinhlen84@gmail.com

       Comment


       • #8
        Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

        Nguyên văn bởi DINH XUAN PHUONG View Post
        - 1 Các công trình Thuỷ lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế. TCVN5060-90
        ...
        83 Quy phạm thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công. QPTL-C2-75 * 84QĐ/KT 6/9/75 Vụ kỹ thuật

        cÁC BÁC CÓ LINK DÃN TỚI CÁC FILE TRÊN, HOẶC CÓ FILE THÌ CHIA SẺ CHO ANH EM CHUNG TA NHE, GÓP PHẤN PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THUỶ ĐIỆN !
        Bạn cho mình xin số 38 Quy phạm phân cấp đê. 14TCN-19-85 đc ko, hoặc văn bản nào phân cấp đê cũng đc. Mình tìm khắp nơi nhưng ko thấy. Cảm ơn nhiều

        Comment


        • #9
         Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

         Chào các bác.
         Em đang cần QPTL. C-6- 77,ai có thì gửi cho em với.Nhân tiện cái đó cũng nhiều người cần mà trên mạng chưa có bản nào cả,bác nào có thì share cho anh em.
         Mail:canhquy.ttt@gmail.com
         Em xin cảm ơn nhiều!

         Comment


         • #10
          Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

          chao cac bac em la thanh vien moi em muon xin quy phan c6 77 bac nao co thi giup em voi em cam on

          Comment


          • #11
           Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

           dia chi mail cua em leminhhieu0106@gmail.com

           Comment


           • #12
            Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

            chào các bác em là thành viên mới em đang tìm quy phạm thủy lợi C6 77 . tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế mà tìm mãi không ra bác nào có thì giúp em với . địa chỉ mail của em là leminhhieu0106@gmail.com

            Comment


            • #13
             Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

             Nguyên văn bởi LE MINH HIEU View Post
             chào các bác em là thành viên mới em đang tìm quy phạm thủy lợi C6 77 . tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế mà tìm mãi không ra bác nào có thì giúp em với . địa chỉ mail của em là leminhhieu0106@gmail.com
             Bác liên hệ với Trung tâm tin học và thống kê Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà Hà Nội. Số điện thoại và các chi tiết liên hệ dùng google.

             Comment


             • #14
              Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

              ai cho tôi xin tiêu chuẩn thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công,tìm nhiều ngày rồi mà ko thấy,mã QPTL c5.75,cho tôi cảm ơn trước

              Comment


              • #15
               Ðề: Tập hợp các link tới các TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

               Bản đó không có dạng file, bạn mua ở số 2 Ngọc Hà đi.

               Comment

               Working...
               X