Chào các anh chị em kỹ sư kết cấu. Mình có mặt bằng bố trí kết cấu móng khung dầm cột dầm sàn mái che của phần mộ ông bà rộng 8m dài 12m, vì không được động mộ nên các móng sẽ không có giằng ngang (nếu làm móng đúng tâm dự kiến...